İçme ve Atık Su Deposu Yalıtımı

Su tahliye delikleri, su girişleri,  beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Se deposu iç yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su yalıtımı sağlamaz. Bu nedenle, su basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle deponun içindeki suyunda muhafaza edilmesi ve uzun süreler içme suyuna zarar vermeden kullanılması için kaliteli ürünle birlikte profesyonel işçilik ile deponun taban, tavan ve iç yüzeyler özel su yalıtım malzemesi uygulamsı yapılmasıdır.

 

Yüzey hazırlığı

Uygulama öncesinde beton yüzey basınçlı su aracılığı ile tuz ve tozdan tamamen arındırılmalı, sağlam olmayan kesimler yüzeyden temizlenmelidir. Yalıtım katmanı uygulaması öncesinde yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.

İç köşelerin pahlanması

Uygulama yapmadan önce  dikey ve yatay köşeler tamir harcı ile pahlanmalıdır.

Yalıtım katmanı uygulaması

Su yalıtım katmanı uygulaması için elastik su yalıtım harçları  kullanılmalıdır. Negatif su basıncına (zemin suyu basıncı) maruz kalacak yüzme havuzlarında pozitif su basıncı ile birlikte negatif su basıncına dayanıklı su yalıtım harcı kullanılmalıdır. Kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanan yalıtım malzemesi tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır. Her bir kat bir öncekine dik doğrultuda olmalıdır.

Seramik ve derz dolgu uygulaması

Havuz iç yüzeylerinde yapılacak seramik uygulamasında, seramiklerin yapıştırılması için uygun ürün kullanılmalıdır. Seramik arası derz dolgu uygulamalarında kaliteli ürünler tercih edilmelidir.

 

Özellikleri

İçme suyuna uygunluk belgesi

Bakteri barındırmaz

Suyun özelliğini bozmaz

Sülfat, klor ve kimyasallara dayanım

Taze betonu dökülmüş yapılarda güvenle kullanım

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarda,

Özellikle su depoları

Salamura havuzları

Havuzlarında sızıntılara karşı yalıtım malzemesi olarak

kullanılır.

TSE 1504-2 / Nisan 2008’e uygundur

Ege Üniversitesi BS 6920-1:2000 standardına uygundur

İçme ve Atık Su Deposu Yalıtımı