image

Su Yalıtımı

     Su yalıtımı yapılmamış veya eksik yapılmış yapılarda suyun binaya ulaşmasını engellemek veya suyu binadan uzaklaştırmak için, basınçlı basınçsız su, yağış suyu, su buharı, zeminde oluşan nem gibi su kaynaklarına ve yapıya ulaşan kimyasal maddelere karşı, insan sağlığını koruyup konforunu sağlamak için alınan önlemler bütünüdür diyebiliriz.

Değişik su kaynaklarının binaya ulaşması sadece insan sağlığını değil binanın sağlığını da etkilemektedir. Binanın su çekmesinden kaynaklı oluşan bina duvarlarındaki hasarlar, doğal afetler sonucu binanın sağlamlığını çürütmekte ve binanın daha kolay yıkılmasına olanak sağlamaktadır. Buna açık bir şekilde can güvenliğimizi tehdit etmektedir.

Peki binamızda hangi kısımlara su yalıtımı yapmalıyız derseniz? Öncelikle temel duvarlar ve varsa perde duvarlara, binanın dışındaki duvarlara özellikle kullanılabilir ve kullanılamaz olan tüm çatılara, döşemelere ve ıslah hacimlere su yalıtımı yapılması gerekir.

Temel ve perde duvarlara yapılan su yalıtımı toprakta hazır bulunan suyun ya da kimyasalın yapıya ulaşmasını önler. Binayı taşıyan tüm taşıyıcı elemanlar bu bölümde yer alır. Eğer binanın ilk yapıldığı zaman su yalıtımı yapılmazsa veya uzman olmayan eller tarafından yapılırsa, bu durum hata kabul etmez ve telafisi yoktur.

Su yalıtımının önemini ve uygulanış biçimlerini anlamamız açısından tablo olarak yapısal ve yüzeysel su yalıtımından kısaca bahsederek incelememiz gerekir.

 1. Yüzeye uygulanan su yalıtım malzemeleri:
 1. Sürme tip su yalıtım malzemeleri
 • Çimento esaslı Su yalıtım malzemeleri: Tek ve iki bileşenli olarak piyasada bulunur. İki çeşidi vardır.
 • Kristalize olan çimento esaslı malzemeleri: Betonun içindeki kimyasallarla reaksiyona girerek beton içindeki boşlukları doldururlar.
 • Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeleri: Bu tür malzemeler betonun içerisine işlemeden yüzeyine yapışarak bütün çatlakları kapatıp yalıtım sağlamaktadırlar.
 • Bitüm Esaslı Malzemeler
 • Bitüm esaslı astarlar: Bu malzemeler bitümlü malzemenin seyreltilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilir. Beton ahşap sıva metal vs. gibi birçok malzeme üstüne 3 kat şeklinde uygulanabilir. Bunlara örnek olarak asfalt solüsyonları, asfalt emülsiyonları ve kreozotu verebiliriz.
 • Poliüretan esaslı malzemeler: Elastik malzemelerdir. Bina dışında ve çatılarda özellikle kullanımı yaygındır. Sürülebilen ve püskürtülen tipleri vardir. %100 yalıtım sağlayan tek malzemedir.
 • Akrilik esaslı malzemeler: Kopolimer akrilik dağılım esaslı karışımdır. Püskürtülerek veya sürülerek uygulanabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde tek başına etkili değildir. Elastik malzemedir.
 1. Serme Tipi Su Yalıtım Malzemeleri
 • Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri
 • Okside bitümlü örtüler: Sıcak asfalt ile yapıştırılırlar. Bina çatısı ve temellerinde kullanılır fakat kullanımı yaygın değildir.
 • Polimer bitümlü örtüler: Polimer bitüm ile taşıyıcı belli aralıklarda kaplanarak uygulanır. Binaların temellerinde ve çatılarında şalümö alevi kullanarak malzeme yapıştırılır. Termo-Plastik reçinelerle performansı artırılabilir malzemelerdendir.
 • Plastik veya Kauçuk Esaslı Sentetik Su Yalıtım Örtüleri: Bir yüzü UV ışınlarına dayanıklı tek kat olarak uygulanan taşıyıcılı ve taşıyıcısız olarak üretilebilen su geçirimsiz örtülerdir. Temeller, çatılar, su depoları, gölet, yüzme havuzu, tünellerde vs. kullanılabilir.
 1. Yapıya Uygulanan Su Yalıtım Uygulamaları
 1. Beton Katkıları
 • Dış Yüzeye uygulanan malzemeleri: Suyun betona girmesini engelleyen ve betonun yüzüne uygulanan polietilen ve hypalon bantlardır.
 • İç yüzeye uygulanan malzemeleri: Yine suyun betona ulaşmasını engeller ve mevut yapılarla temas, onarım ve su yapılarında kullanılırlar.
 • Betonun kendisine uygulanan malzemeleri: Betonun kendisine uygulanan betona suyun geçmesini engelleyen hypalon su tutucu banlardır. Suyun beton içerisinde ki yolunu uzatarak veya suyu durdurarak çalışırlar. Duvara dışarıdan müdahale edilemiyorsa veya müdahale duvarın görünüşünü bozacaksa uygulanırlar.

 

Bahsettiğimiz su yalıtımı malzemelerinin genel olarak hangisi uygulanırsa uygulansın temelde bir hususa dikkat etmek gerekir. Buda malzemenin kaliteli uygulanmış olmasıdır. Çünkü doğru kişiler tarafından uygulanan malzeme uzun ömürlülüğü beraberinde getirirken hem tasarruf sağlar hem de sağlığınızı, binanızı korur.; Hem su hem ısı konusunda %100 yalıtım önerisi isterseniz de poliüretan köpüğü öneririz.